0 точки от тестове до тукТест 44 Ев. от Марк, 16 гл

кликнете тук за помощна информация »

1. Защо жениете са били обзети от «трепет и ужас»?
2. Кое е историческото събитие, върху което е изградено цялото християнство?
3. Какво е обяснението за възкресението на Христос?
4. Как е успял Христос да се придвижи до Галиея?
5. Как така Христос е могъл да се яви в друг образ на двамата ученици на пътя за село?
6. До какво води изследването на Писанията (Библията)?
7. Какво пречи на човека да повярва във възкресението?
8. Защо християните са започнали още оттогава да празнуват в неделя?
9. Кои християни се стараят да доведат други хора при Христос?
10. Къде се намира сега Христос?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Марк 16

1 А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и да Го помажат.

2 И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето. 3 И говореха помежду си: Кой ще ни отърколи камъка от вратата на гроба? 4 Но когато вдигнаха очи, видяха, че камъкът беше преместен, а той беше много голям. 5 И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша облечен в бели дрехи седеше отдясно, и много се уплашиха. 6 А той им каза: Не се плашете. Вие търсите Иисус Назарянина, който беше разпънат. Той възкръсна! Няма Го тук. Ето мястото, където Го положиха. 7 Но идете и кажете на учениците Му и на Петър, че Той отива преди вас в Галилея. Там ще Го видите, както ви каза. 8 И те излязоха и побягнаха от гроба, защото трепет и ужас ги бяха обзели; и на никого нищо не казаха, защото се бояха.

9 И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първо на Мария Магдалена, от която беше изгонил седем демона. 10 Тя отиде и извести на тези, които Го бяха придружавали и които жалееха и плачеха за Него. 11 Но те, като чуха, че бил жив и че тя Го била видяла, не повярваха.

12 След това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха и отиваха на село. 13 И те отидоха и известиха на другите; но на тях също не повярваха. 14 После се яви на самите единадесет ученици, когато бяха на трапезата, и ги смъмри за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха на тези, които Го бяха видели възкръснал.

15 И им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на цялото творение. 16 Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. 17 И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое Име демони ще изгонват, нови езици ще говорят, 18 змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да им навреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.

19 И така, след като им говори, Господ Иисус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. 20 А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха. Амин.Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги