0 точки от тестове до тукТест 46, Бит. 1:1-2:7

кликнете тук за помощна информация »

1. Какво е имало преди сътворението?
2. Какво създаде Бог най-напред?
3. Кое е първото нещо, което е казал Бог?
4. За колко дни Бог е сътворил света, който е около нас?
5. От колко часа се състоят дните, посочени в този пасаж на Библията?
6. Сътворявал ли е Бог големи морски чудовища?
7. Какво е подобието между човек и Бог?
8. Какъв е смисълът от сътворението на човека?
9. Защо Бог говори за себе си в множествено число гл. 1. ст. 26?
10. Защо не е имало още никакво полско растение?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Бит. 1-2, Битие 1:1 - 2:7

гл. 1 ст. 1 В начало Бог създаде небесата и земята. 2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите. 3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина. 4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. 5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един. 6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води! 7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така. 8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори. 9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така. 10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро. 11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така. 12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро. 13 И стана вечер, и стана утро: ден трети. 14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така. 16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите. 17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята, 18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро. 19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти. 20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества§или: души, така и в цялата книга§, и птици да летят над земята по небесната твърд! 21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида є. И Бог видя, че беше добро. 22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята! 23 И стана вечер, и стана утро: ден пети. 24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така. 25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро. 26 И Бог каза: Да създадем човека§Адам, т.е. взет от земята; от евр.: адама — почва§ по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята. 27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде. 28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. 29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна. 30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така. 31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

гл. 2 ст. 1Така бяха завършени небесата и земята и цялото тяхно войнство. 2 И на седмия ден Бог беше свършил§или: свърши§ делото, което беше създал; и на седмия ден си почина от цялото дело, което беше създал. 3 И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от цялото Си дело, което Бог беше създал и сътворил. 4 Това е произходът на небето и на земята при сътворението им, в деня, в който ГОСПОД Бог създаде земя и небе. 5 И още нямаше никакво полско растение на земята и никаква полска трева още не беше поникнала, защото ГОСПОД Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята, 6 но пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята. 7 И ГОСПОД Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа.Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги