0 точки от тестове до тукТест 5, Евангелие според Лука 1:1-38

кликнете тук за помощна информация »

1. До кого пише Лука?
2. По каква причина Ангелът е обещал на Захария, че жена му ще роди?
3. В какъв дух щяло да върви детето на Захария пред Господа?
4. Каква е била целта на раждането на детето на Захария?
5. Чия наследница е била Мария?
6. Как бива наречена Мария от Ангел Гавраил?
7. Кога ще настъпи краят на царството на Иисус Христос?
8. От кого е забременяла Мария?
9. Защо е било възможно Елисавета и Мария да забременеят?
10. Защо Ангелът си е отишъл от Мария?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Евангелие от Лука 1:1-38

1
Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено известните между нас събития,
2 както ни ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на словото,
3 видя се добре и на мен, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред, почтени Теофиле,
4 за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван.
5 В дните на юдейския цар Ирод имаше един свещеник от отряда на Авия на име Захария. Жена му беше от дъщерите на Аарон и се наричаше Елисавета.

6 Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби.
7 Но нямаха дете, защото Елисавета беше безплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст.
8 И когато той изпълняваше свещеническата си служба пред Бога по реда на своя отряд,
9 според свещеническия обичай на него се падна по жребий да влезе в Господния храм и да кади.
10 А в часа на каденето цялото множество от народа се молеше навън.
11 И тогава му се яви Господен ангел, като стоеше отдясно на кадилния олтар.
12 А когато Захария го видя, се смути и го обзе страх.
13 Но ангелът му каза: Не се бой, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан.
14 Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото раждане.
15 Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Свети Дух още в майчината си утроба.
16 И ще обърне мнозина от израилевите синове към Господа, техния Бог.
17 Той ще върви пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата и непокорните – към мъдростта на праведните, за да приготви за Господа подготвен народ.
18 А Захария каза на ангела: По какво ще узная това? Защото аз съм стар, а и жена ми е в напреднала възраст.
19 Ангелът в отговор му каза: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога, и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.
20 И ето, ти ще онемееш и няма да можеш да говориш до деня, когато всичко това се сбъдне, защото не повярва на думите ми, които ще се изпълнят своевременно.
21 А народът чакаше Захария и се чудеше защо се бави в храма.
22 А когато излезе, той не можеше да им говори; и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знаци и оставаше ням.
23 И когато свършиха дните на службата му, той си отиде у дома.
24 А след тези дни жена му Елисавета зачена; и се криеше пет месеца, като казваше:
25 Така ми стори Господ в дните, когато погледна милостиво, за да премахне пред хората причината да ме корят.
26 А в шестия месец ангел Гавриил беше изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет,
27 при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от Давидовия дом; а името на девицата беше Мария.
28 И когато ангелът дойде при нея, каза: Здравей, благодатна! Господ е с теб, (благословена си ти между жените).
29 А тя много се смути от думите му и недоумяваше какъв ли ще е този поздрав.
30 И ангелът є каза: Не се бой, Мария, защото си придобила Божията благодат.
31 И ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш Син, когото ще наречеш Иисус.
32 Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид.
33 Ще царува над якововия дом до века; и царството Му не ще има край.
34 А Мария каза на ангела: Как ще бъде това, тъй като не познавам мъж?
35 И ангелът в отговор й каза: Светият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени; затова и Святото, което ще се роди от теб, ще се нарече Божи Син.
36 Ето, и твоята роднина Елисавета, за която се казваше, че е безплодна, и тя в старините си е заченала син и е вече в шестия месец.
37 Защото за Бога няма нищо невъзможно.
38 А Мария каза: Ето Господната слугиня; нека ми бъде, както ти си казал. И ангелът си отиде от нея.Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги