0 точки от тестове до тукТест 21, Послание към Римляните, гл. 1

кликнете тук за помощна информация »

1. До кого пише това писмо апостол Павел?
2. Кои са призованите светии?
3. Кои са призованите от Иисус Христос за светии?
4. Откъде идва силата за спасение на човека?
5. Откъде вярващият получава сила да живее?
6. Как можеш да си навлечеш Божия гняв?
7. Как Бог доказва своето съществуване на хората?
8. Какво трябва да направи човек, след като познае и разбере, че има Бог?
9. Защо хората са разменили Божията истина за лъжата?
10. Защо хората са зли?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Послание към римляните, глава 1


1 Павел, слуга на Иисус Христос, призован за апостол, отделен за Божието благовестие,

2 което Той беше обещал отпреди чрез пророците Си в светите Писания,

3 за Неговия Син, който по плът се роди от потомството на Давид

4 и беше обявен като Божи Син със сила, според Духа на святост, чрез възкресението от мъртвите – Иисус Христос, нашия Господ,

5 чрез когото получихме благодат и апостолство, за да покоряваме на вярата всички народи в Неговото Име,

6 между които сте и вие, призованите на Иисус Христос;

7 до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призовани светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господ Иисус Христос!

8 Най-напред благодаря на моя Бог чрез Иисус Христос за всички вас, за това, че за вашата вяра се говори по целия свят.

9 Защото Бог, на когото служа с духа си в благовестването на Неговия Син, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам винаги в молитвите си,

10 като се моля, ако може най-после сега да успея с Божията воля да дойда при вас. 11 Защото копнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за вашето утвърждаване,

12 тоест, за да се утеша заедно с вас, всеки чрез вярата, която е в другия – и вашата, и моята.

13 И желая, братя, да знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, за да имам някой плод и между вас, както между другите народи, но досега съм бил възпрепятстван.

14 Имам дълг както към гърци, така и към варвари, както към мъдри, така и към неучени.

15 И така, доколкото зависи от мен, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим.

16 Защото не се срамувам от благовестието (Христово), понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва – първо за юдеина, а после и за гърка.

(Понятието гърци се е употребявало за всички гръцкоговорещи и повлияни от гръцката култура в източното Средиземноморие. Вероятно в случая понятието включва всички, които не са под еврейския закон.)

17 Защото в Него се открива Божията правда от вяра към вяра, както е писано: „Праведният чрез вяра ще живее.“

18 Защото Божият гняв се открива от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда;

19 понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви.

20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.

21 Защото познаха Бога, но нито Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се извратиха в своите мъдрувания и безумното им сърце се помрачи.

22 Като се представяха за мъдри, те глупееха,

23 и размениха славата на нетленния Бог с образ, подобен на смъртен човек, на птици, на четирикраки и на пълзящи гадини.

24 Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, за да се опозоряват телата им между самите тях –

25 те, които замениха Божията истина с лъжата и се поклониха и служиха на творението, вместо на Твореца, който е благословен до века. Амин.

26 Затова Бог ги предаде на срамни страсти — защото и жените им замениха естественото сношение с противоестествено.

27 Също така и мъжете, като оставиха естественото сношение с жената, се разпалиха в похотта си един към друг, вършейки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслужената отплата за своята заблуда.

28 И понеже те отказаха да познават Бога, Бог ги предаде на развратен ум – да вършат това, което не е прилично,

29 изпълнени с всякакъв вид неправда, блудство, порочност, алчност, злоба; пълни със завист, убийство, свадливост, измама и злонамереност;

30 клюкари, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, изобретатели на злини, непокорни на родителите си,

31 безразсъдни, вероломни, без естествена обич, немилостиви;

32 които, при все че знаят Божието постановление, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат.

 Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги