0 точки от тестове до тукТест 34 Ев. от Марк,4 и 5 гл

кликнете тук за помощна информация »

1. Защо сеячът сее, където му падне, и не подбира почвата?
2. Какво се разбира в тази притча под понятието «Словото»?
3. Кой се стреми да предотврати действието на Словото върху човека?
4. Кои са хората, в които Словото пониква веднага, но бързо се отказват?
5. Кои са хората, при които Словото се задушава?
6. Защо Иисус Христос говори с притчи?
7. Кои са гледащите, които не виждат, и кои са слушащите, които не чуват?
8. Защо ще се даде на онзи, който има, а от онзи, който няма, ще се отнеме и това което има?
9. Защо бурята в езерото се е покорила на Христос?
10. Защо жителите на града не са приели Христос?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Марк, гл. 4

1 И пак започна да поучава край езерото. И при Него се събра едно твърде голямо множество, така че Той се качи в един кораб и седеше на езерото, а цялото множество беше на сушата край езерото. 2 И ги поучаваше много с притчи и им казваше в поучението Си: 3 Слушайте! Ето, сеячът излезе да сее. 4 И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха. 5 Други паднаха на каменисто място, където нямаше много пръст; и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва, 6 а когато изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. 7 А други паднаха между тръни; и тръните пораснаха и ги задушиха, и не дадоха плод. 8 А други паднаха на добра земя; и дадоха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха – кое тридесет, кое шестдесет, а кое сто. 9 И каза: Който има уши да слуша, нека слуша.

10 И когато остана сам, онези, които бяха около Него с дванадесетте, Го попитаха за притчите. 11 И Той им каза: На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на онези, външните, всичко се дава в притчи; 12 така че „гледащи да гледат, а да не виждат; и слушащи да слушат, а да не разбират; да не би да се обърнат и да им се прости (грехът)“. 13 И им каза: Не разбирате ли тази притча? А как ще разберете всичките притчи? 14 Сеячът сее словото. 15 А онези край пътя, където се сее словото, са тези, които чуват, но Сатана веднага идва и грабва посятото в тях слово. 16 Също и посятото на каменистите места са тези, които, като чуят словото, веднага с радост го приемат; 17 нямат обаче корен в себе си, а са кратковременни; после, когато настане напаст или гонение заради словото, веднага отпадат. 18 Посятото между тръните са други. Те са онези, които са слушали словото, 19 но светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават словото и то става безплодно. 20 А посятото на добра земя са тези, които слушат словото, приемат го и дават плод – тридесет, шестдесет и стократно.

21 И им каза: Затова ли се донася светилото – за да го сложат под шиника или под леглото? Не е ли за това – да го поставят на светилника? 22 Защото няма нищо тайно, което да не стане явно, нито е било скрито нещо, освен за да излезе наяве. 23 Ако има някой уши да слуша, нека слуша. 24 Каза им също: Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще ви се прибави. 25 Защото, който има, на него ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.

26 И каза: Божието царство е както когато човек хвърли семе в земята; 27 и спи, и става нощ и ден; а как никне и расте семето, той не знае. 28 Защото земята сама си произвежда: първо стрък, после клас, а след това – пълно зърно в класа. 29 А когато узрее плодът, начаса изпраща сърп, защото е настанала жетва. <br>

30 Каза още: С какво да сравним Божието царство или с каква притча да го представим? 31 То прилича на синапено зърно, което, когато се посее в земята, е по-малко от всичките семена, които са на земята. 32 Но когато се посее, расте и става по-голямо от всички стръкове, и пуска големи клони, така че небесните птици могат да се подслонят под сянката му. 33 И с много такива притчи им говореше словото, както можеха да слушат. 34 А без притча не им говореше, но насаме обясняваше всичко на Своите ученици.

35 И в същия ден, когато се свечери, Иисус им каза: Да минем на отвъдната страна. 36 И като разпуснаха множеството, Го взеха със себе си в кораба, както беше; и имаше и други кораби с Него. 37 И се надигна голяма ветрена буря; и вълните се нахвърляха върху кораба, така че корабът вече се пълнеше с вода. 38 А Той беше на задната част, заспал на възглавница. И те Го събудиха и Му казаха: Учителю! Нима не Те е грижа, че загиваме? 39 А Той, като се събуди, смъмри вятъра и каза на езерото: Мълчи! Утихни! И вятърът престана и настана голяма тишина. 40 И Той им каза: Защо сте страхливи? Как, нямате ли вяра? 41 И голям страх ги обзе; и те си казаха един на друг: Кой ли е Този, че и вятърът и езерото Му се покоряват?

 

Глава 5:1-20

1 И преминаха отвъд езерото, в гадаринската страна. 2 А като слезе от кораба, веднага Го срещна един човек с нечист дух, който излезе от гробищата. 3 Той имаше обиталище в гробищата и никой вече не можеше да го върже дори с верига, 4 защото много пъти го бяха връзвали с окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти. 5 И всякога, нощем и денем, в гробищата и по баирите, той викаше и се посичаше с камъни. 6 Но когато видя Иисус отдалеч, бързо отиде при Него и Му се поклони. 7 И изкрещя със силен глас и каза: Какво имам аз с Теб, Иисусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи! 8 Защото му казваше: Излез от човека, ти, нечисти душе. 9 И Иисус го попита: Как ти е името? А той Му каза: Легион ми е името. Защото сме мнозина. 10 И много Му се молеше да не ги изпраща вън от страната. 11 А там на бърдото пасеше голямо стадо свине. 12 И демоните Му се помолиха, казвайки: Прати ни в свинете, за да влезем в тях. 13 Иисус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете. Тогава стадото – на брой около две хиляди – се спусна по стръмнината в езерото и всички се издавиха в езерото. 14 А онези, които ги пасяха, побягнаха и известиха за това в града и по околността. И жителите дойдоха да видят какво е станало. 15 И като дойдоха при Иисус, видяха обладания от демоните, в когото беше легионът, да седи облечен и разумен; и се уплашиха. 16 И онези, които бяха видели всичко, им разказаха за станалото с обладания от демоните и за свинете. 17 А те започнаха да Му се молят да си отиде от техните земи. 18 А като влизаше в кораба, този, който беше преди това обладан от демони, Му се молеше да бъде заедно с Него. 19 Той обаче не му разреши, а му каза: Иди си у дома при своите и им кажи какви неща ти стори Господ и как се смили над теб. 20 И човекът тръгна и започна да разгласява в Декапол какви неща му стори Иисус. И всички се чудеха.

 Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги