0 точки от тестове до тукТест 24 Римляни, гл. 5

кликнете тук за помощна информация »

1. Как ще се оправдаеш пред Бога за греховете си?
2. Какво е следствието, когато си оправдан за греховете си?
3. На кого е даден Светият Дух?
4. До какво би трябвало да водят скърбите в живота на християнина?
5. Как Бог доказа своята любов към нас?
6. Чрез кого злото и смъртта са навлезли в човечеството?
7. Какво е следствието на греха?
8. Зависи ли наказанието на греха от закона?
9. Защо оправданието, което е за всички, се ползва само от «мнозина»?
10. Какво е благодат за човека?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Послание към Римляните, глава 5


1 И така, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Иисус Христос,

2 чрез когото ние посредством вяра сме придобили достъп до тази благодат, в която стоим, и се хвалим с надеждата за Божията слава.

3 И не само това, но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост,

4 а твърдостта – опитност, а опитността – надежда,

5 а надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Светия Дух, който ни е даден.

6 Понеже, когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за безбожните.

7 Защото едва ли някой ще умре даже за праведен човек; макар че може би някой би дръзнал да умре за добрия.

8 Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.

9 Затова много повече сега, като сме оправдани чрез Неговата кръв, ще се спасим от гняв чрез Него.

10 Защото, ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!

11 И не само това, но се и хвалим в Бога чрез нашия Господ Иисус Христос, чрез когото получихме сега това примирение.

12 Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха – смъртта, и така смъртта премина във всичките хора, понеже всички съгрешиха;

13 защото грехът беше в света и преди закона, но когато няма закон, грях не се счита;

14 въпреки това смъртта царува от Адам до Мойсей дори над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на Бъдещия.

15 Но дарът не е такъв, каквото беше прегрешението; защото, ако поради прегрешението на един измряха мнозина, то много повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на един Човек, Иисус Христос, се изля изобилно за мнозина.

16 И дарът не е такъв, какъвто беше съдът чрез прегрешението на един; защото съдът доведе от едно престъпление до осъждане, а дарът доведе от много прегрешения до оправдание.

17 Защото, ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дара на правдата, ще царуват в живот чрез Единия, Иисус Христос.

18 И така, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички хора, така и чрез едно праведно дело дойде на всички хора оправданието, което докарва живот. 19 Защото, както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на Един ще станат праведни мнозината.

20 А освен това дойде и законът, за да се умножи прегрешението. Но там, където се умножи грехът, много повече се умножи благодатта;

21 така че, както грехът беше царувал в смъртта, така благодатта да царува чрез правда за вечен живот чрез Иисус Христос, нашия Господ.Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги