0 точки от тестове до тукТест 19, Исая 53 гл.

кликнете тук за помощна информация »

1. Кой е повярвал на известието и на кого се е открила Господната мишца?
2. Защо този, за когото се говори в ст. 2 и 3, е описан по такъв грозен начин?
3. С чии скърби и печал се е натоварил той?
4. Защо той е бил наказан, поразен от Бога и унижен?
5. За кого се отнася ст. 5?
6. Защо в ст. 6 се използва сравнението с овце?
7. Как се определя собственият път на човека без Бога?
8. Как Господ направи да го постигне беззаконието на всички ни?
9. Защо беше необходимо покорството в ст. 7?
10. За кого става дума в Исая 53 гл.?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Исая 53 глава

Кой е повярвал на известието ни? И на кого се е открила мишцата ГОСПОДНА?
2 Защото израсна пред Него като издънка и като корен от суха земя. Нямаше вид, нито великолепие, че да погледнем на Него, нито изглед, че да Го харесаме —
3 презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и свикнал с печал. И като някой, от когото отвръщат лице, беше презрян и не Го счетохме за нищо.
4 А Той всъщност понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние Го счетохме за наказан, поразен от Бога и унижен.
5 Но Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние бяхме изцелени.
6 Всички ние блуждаехме като овце, отбихме се всеки в своя собствен път — и ГОСПОД направи да Го постигне беззаконието на всички ни.
7 Той беше мъчен, но се унижи и не отвори устата Си. Като агне, водено на клане, и като овца, която пред стригачите си не издава глас, и Той не отвори устата Си.
8 От утеснение и от съд беше грабнат. А рода Му кой ще обясни? Защото беше отсечен отсред земята на живите; заради престъплението на Моя народ беше поразен.
9 И гробът Му се определи при безбожните, но остана при богатия в смъртта Си; защото не е извършил неправда и не е имало измама в устата Му.
10 Но ГОСПОД благоволи Той да бъде съкрушен, остави Го да страда. Когато направи душата Си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните Си и ГОСПОДНОТО благоволение ще благоуспее в ръката Му.
11 Ще види плод от мъката на душата Си и ще се насити. Праведният Ми Слуга ще оправдае мнозината чрез познаването Му от тях и ще се натовари с беззаконията им.
12 Затова ще Му определя за дял великите и със силните ще дели плячка — затова, че предаде Себе Си на смърт и към престъпници беше причислен. А Той понесе греха на мнозина и ходатайства за престъпниците.


Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги