0 точки от тестове до тукТест 36 Ев. от Марк,6 и 7 гл

кликнете тук за помощна информация »

1. Защо Христос се помолил?
2. Защо Христос е можел да ходи по водата?
3. Защо е закоравяло сърцето на учениците?
4. Защо Иисус Христос не открил мисия за изцеление на всички болни през всички времена до днес?
5. Как се «спасявали» (отивали след смъртта си при Бога, а не във вечно проклятие) хората по времето на Старият Завет?
6. Защо Иисус Христос нарича фарисеите лицемери?
7. Къде поставя Иисус Божието Слово по важност?
8. Какво осквренява човека?
9. Какво е постановил Иисус Христос за всички храни?
10. Какво каза Христос, откъде идва злото?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Марк 6:44-56

45 И веднага накара учениците Си да влязат в кораба и да отидат преди Него на отвъдната страна към Витсаида, докато Той разпусне множеството. 46 И след като се прости с тях, отиде на хълма да се помоли. 47 А като се свечери, корабът беше в средата на езерото, а Той – сам на сушата. 48 И като ги видя, че се мъчат, като гребат с веслата, защото вятърът им беше насрещен, около четвъртата стража на нощта дойде при тях, като вървеше по езерото; и щеше да ги отмине. 49 А те, като Го видяха да ходи по езерото, си помислиха, че е призрак, и извикаха; 50 защото всички Го видяха и се изплашиха. А Той веднага им проговори, като им каза: Дерзайте! Аз съм. Не се бойте! 51 И влезе при тях в кораба и вятърът утихна. А те много се изумиха и учудиха в себе си, 52 защото не се бяха вразумили от чудото с хлябовете, тъй като сърцето им беше закоравяло.

53 И като преминаха отвъд езерото, дойдоха в генисаретската земя и излязоха на сушата. 54 И когато излязоха от кораба, хората веднага Го познаха; 55 и се разтичаха по цялата онази околност и започнаха да носят болните на легла там, където чуеха, че се намирал Той. 56 И където и да влизаше, в села или в градове, или в колиби, слагаха болните по пазарите и Му се молеха те да се допрат поне до полите на дрехите Му. И колкото души се допираха, се изцеляваха.

 

глава 7:1-23

1 И се събраха при Иисус фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Ерусалим, 2 и бяха видели, че някои от учениците Му ядат хляб с нечисти, тоест неизмити ръце. 3 Защото фарисеите и всички юдеи, като държат преданието на старейшините, не ядат, без да си измият ръцете до лактите; 4 и когато се връщат от пазар, не ядат, без да се измият. Има и много други неща, които са приели да спазват – измивания на чаши, глинени и медни съдове (и легла). 5 И така, фарисеите и книжниците Го запитаха: Защо Твоите ученици не вървят по преданието на старейшините, а ядат хляб с нечисти ръце? 6 А Той им каза: Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите, както е писано: „Този народ Ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от Мен. 7 Но напразно Ме почитат, като учат за поучение човешки заповеди.“ 8 Вие оставяте Божията заповед и спазвате човешкото предание: (миенето на стомни и на чаши; и правите много други неща). 9 И им каза: Вие успешно осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание! 10 Защото Мойсей каза: „Почитай баща си и майка си“, и: „Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви.“ 11 Но вие казвате: Ако каже човек на баща си или на майка си: Това моето, с което би могъл да си помогнеш, е курбан, това значи, подарено е на Бога – това го освобождава; 12 и вие не го оставяте вече да направи нищо за баща си или за майка си. 13 И така осуетявате Божието слово заради вашето предание, което сте предали; и вършите много такива неща, подобни на това.

14 И пак повика множеството и им каза: Слушайте Ме всички и разбирайте. 15 Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, може да го оскверни; но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека. 16 (Ако има някой уши да слуша, нека слуша.)

17 И като остави множеството и влезе вкъщи, учениците Му Го попитаха за притчата. 18 И Той им каза: И вие ли още не проумявате? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни? 19 Защото не влиза в сърцето му, а в корема и се изхожда. С това Той обяви всички ястия за чисти. 20 Каза още: Това, което излиза от човека, то осквернява човека. 21 Защото отвътре, от сърцето на хората, излизат лоши мисли, блудства, кражби, убийства, 22 прелюбодейства, користолюбие, злина, коварство, сладострастие, лукавство, богохулство, гордост, безумство. 23 Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги