0 точки от тестове до тукТест 6, Евангелие според Лука 1:39–2:5

кликнете тук за помощна информация »

1. Защо Елисавета нарича Мария "блажена"?
2. Върху кого е Божията милост?
3. Кого разпръсва Бог?
4. Защо Захария е онемял?
5. На кого се е заклел Бог?
6. Какво е трябвало да приготви детето на Захария?
7. Какво е трябвало да даде детето на Захария на Неговия народ?
8. Какво ще направи Зората от висините?
9. Кога се развиват събитията, описани в този пасаж?
10. От кой род е бил Йосиф?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Лука 1:39–2:5
гл. 1, ст. 39

39 През тези дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един юдейски град,
40 и влезе в къщата на Захария и поздрави Елисавета.
41 А когато Елисавета чу поздрава на Мария, бебето в утробата є заигра; и Елисавета се изпълни със Светия Дух,
42 и като извика със силен глас, каза: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба!
43 И откъде ми е това – да дойде при мен майката на моя Господ?
44 Защото ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, бебето заигра радостно в утробата ми.
45 И блажена е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното є от Господа.
46 И Мария каза: Величае душата ми Господа
47 и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой.
48 Защото погледна на ниското положение на Своята слугиня; и ето, отсега нататък ще ме облажават всички родове.
49 Защото Силният извърши за мен велики дела и свято е Неговото Име.
50 И от родове в родове Неговата милост е върху онези, които Му се боят.
51 Той извърши силни дела със Своята мишца. Разпръсна онези, които са горделиви в мислите на сърцето си.
52 Свали владетели от престолите им и издигна смирени.
53 Гладни напълни с блага, а богати отпрати празни.
54 Помогна на слугата Си Израил, за да напомни за Своята милост,
55 както бе говорил на бащите ни, към Авраам и към неговото потомство до века.
56 И Мария, след като стоя при нея около три месеца, се върна у дома си.
57 А на Елисавета се навърши времето да роди и тя роди син.
58 И когато съседите и роднините є чуха, че Господ показал към нея велика милост, се радваха заедно с нея.
59 И на осмия ден дойдоха, за да обрежат детенцето и щяха да го нарекат Захария, по името на баща му.
60 Но майка му в отговор каза: Не, той ще се нарече Йоан.
61 А те є рекоха: Няма никой в рода ти, който да се нарича с това име.
62 Тогава запитаха баща му със знаци как би искал той да го нарекат.
63 А той поиска дъсчица и написа: Йоан e името му. И те всички се зачудиха.
64 И веднага устата му се отвори и езикът му се развърза, и той проговори, и благославяше Бога. 65 И страх обзе всичките им съседи; и за всичко това се говореше по цялата хълмиста земя на Юдея.
66 И всички, които чуха това, го пазеха в сърцата си, казвайки: Какво ли ще бъде това дете? И ръката на Господа беше с него.
67 Тогава баща му Захария се изпълни със Свети Дух и пророкува, казвайки:
68 Благословен Господ, Израилевият Бог, защото посети Своя народ и извърши изкупление за него.
69 И въздигна рог на спасение за нас в дома на слугата Си Давид,
70 както е говорил чрез устата на светите Си пророци от вековете,
71 спасение от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят;
72 да покаже милост към бащите ни и да си спомни Своя свят завет,
73 клетвата, с която се закле на баща ни Авраам:
74 да ни даде, на нас, които сме освободени от ръката на неприятелите ни, да Му служим без страх,
75 в святост и правда пред Него през всичките си дни.
76 Да! И ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; защото ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш пътищата за Него,
77 за да дадеш на Неговия народ да познае спасение чрез прощаване на греховете им,
78 поради милосърдието на нашия Бог, с което ни посети Зора от висините,
79 за да осияе седящите в тъмнина и в сянка на смъртта; и да насочи стъпките ни в пътя на мира. 80 А детето растеше и укрепваше по дух; и беше в пустините до деня, когато се яви на Израил.

гл. 2, ст.


1 А в онези дни излезе заповед от император Август да се направи преброяване на целия свят.
2 Това беше първото преброяване, откакто Квириний управляваше Сирия.
3 И всички отиваха да се записват, всеки в своя град.
4 Тръгна и Йосиф от Галилея, от град Назарет, за да отиде в Юдея, в града на Давид, който се нарича Витлеем, защото беше от дома и рода на Давид,
5 и да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше бременна.


Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги