Румънско-Български и Българо-Румънски Речник

Румънско-Български и Българо-Румънски Речник

Автор: Даниела Стоянова; Снежана Керанова
Издателство: Наука и Изкуство
Брой стр.: 817
Формат: 17/13/4 см
Тегло: 0.657
Цена: 25.00 лв. (при поръчка през сайта 0% отстъпка)
25.00 лв. (корична цена)
Година: 2014 г.
ISBN: 978-954-02-0330-0
бр

Анотация:

Новият речник съдържа по 13 000 заглавни думи в двете посоки, както
и много значения и словосъчетания. Авторките на речника – Снежана
Керанова за румънскобългарската част и Даниела Стоянова за
българско-румънската част, са дългогодишни преподавателки в
специалност „Румънска филология” в СУ „Св. Климент Охридски” и
преводачки.
Речникът отразява съвременното състояние на книжовната и
разговорната лексика в румънския и българския език. Съдържа основна
терминология от различни области на знанието. Подборът на
лексикалните единици е съобразен със специфичните потребности на
преподаватели, студенти и ученици, на преводачи, както и на тези,
които владеят и ползват двата езика.’

Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги