Английско-български и българско-английски речник СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

Английско-български и българско-английски речник СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

Автор: Мария Филипова, Любомир Иванов
Издателство: Техника
Брой стр.: 768
Формат: 14,5/10,5/4,5 см
Тегло: 0.356
Цена: 25.00 лв. (при поръчка през сайта 0% отстъпка)
25.00 лв. (корична цена)
Година: 2009 г.
ISBN: 978-954-03-0688-9
бр

Анотация:

„Настоящият речник е предназначен за широк кръг специалисти по
строителство, архитектура и геодезия – научни работници, преподаватели,
студенти, инженери, строители, архитекти, геодезисти, преводачи и т.н., на
които е необходимо да ползват английска литература по специалността си
или английски език в практиката си.
Речникът съдържа термини и терминологични съчетания от областите:
архитектура, строително инженерство (промишлено и гражданско
строителство, включително строителна техника и строителни материали,
както и пътно и железопътно строителство), хидроинженерство
(хидротехническо строителство, хидромелиоративно строителство и
водоснабдяване и канализация) и геодезия (геодезия, фотограметрия и
картография).
В речника са включени и някои термини от математиката, физиката, химията,
геологията, машиностроенето и електротехниката, които имат връзка и с
инженерно-строителните специалности. Всички специализирани термини са
означени с условни съкращения, например: геод. = геодезия, физ. = физика.
За улеснение на ползващите речника, в него са включени и често
употребявани в инженерния текст глаголи, съществителни, прилагателни и
наречия от английски език, които също са маркирани с условни съкращения,
например: V = глагол, аФ = наречие и т.н.
Поради все още съществуващата неустановеност на българската инженерна
терминология (често се използват чужди термини от други езици, понякога
по няколко за един и същ български термин, а и непрекъснато навлизат
нови, главно от английски език), се налага някои термини да се превеждат
описателно. Ще бъдем благодарни на всеки специалист, който окаже
съдействие за уточняване на българските термини.“
Мария Филипова, Любомир Иванов’

Етикети


Свързани продукти
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги